Het Huis van Marco Polo is een leerhuis voor volwassen hoogbegaafden. het is ontstaan vanwege de grote nood die aan het licht gekomen is onder mensen die hoogbegaafd zijn en daardoor vaak een leven lang moeite hebben om aansluiting te vinden in onderwijs, werk, sociaal leven en de samenleving in bredere zin

Deelname aan de werkplaats/het Huis van Marco Polo is bedoeld voor mensen voor wie hun hoogbegaafdheid een complicerende factor is geworden in hun leven en voor wie het belangrijk is geworden om begeleiding te krijgen en actief onderzoek te gaan doen.

Werklozen die moeilijk aarden in een werkkring; ouderen die sociaal kwetsbaar zijn geworden door hun voorlijkheid; werknemers die zich moeilijk kunnen inpassen in hun team.

Iedere eerste maandag van de maand, met uitzondering van de feestdagen, is er een Huiskamer van Marco Polo. In tegenstelling tot de werkplaats kun je de huiskamer ook bezoeken als je eens wilt kijken wat het Huis van Marco Polo te bieden heeft. De avonden worden steeds gekoppeld aan een thema, ervaringen uitwisselen is een wezenlijk onderdeel van de avond.

 

Voor meer informatie over het Huis van Marco Polo en de activiteiten binnen het Huis verwijs ik naar de website